top of page

Genuina Flores (2020)

Genuina Flores betyder äkta blommor och är namnet på det här projektet!

Tillsammans med Floristen Lisa Rolk och 13 deltagare från den dagliga verksamheten Grunden Media där vi båda arbetar som coacher har vi skapat det här projektet som resulterade i en kalender för 2020. 

 

Vi ville uppmärksamma den skeva bilden i samhället av hur den perfekta människan ska se ut idag, då vi påverkas redan som barn. Vi hetsas dagligen av idealbilder på vältränade, bantade skönhetsopererade kroppar. Det är bilder och värderingar som får människor att må dåligt när de tror att det är så man ska se ut för att uppnå ´lycka. Vi vill visa att kroppar är vackra som de är med de spår som livet ger. 

 

Resultatet är våra tretton fantastiska modeller, som med sitt mod, sin ärlighet och sitt engagemang vågar visa upp sig precis så äkta som de är.

 

Varje person som är med på bild har varit delaktig i hela arbetsprocessen från skiss till färdig bild. Vi har sökt information på nätet, haft livliga diskussioner, om allt från samhällets kroppshets till hur vi uppfattar både oss själva och andra. 

 

Men det här projektet vill vi påverka, beröra och påminna dig om att du äger rätten till din egen kropp och skönhet. “Man är ju som man är”, som våra modeller uttrycker det. 

 

Hej snygging, du är vacker precis som du är!

 

bottom of page